Henvendelser om foredrag og andre oppdrag:
Epost: kontakt[at]magnusmarsdal.no
Telefon: 924 58 464

Enkeltpersonforetaket MEM:
Adresse: Suhms gate 20D, 0362 Oslo
Org.nr: 985664978
Konto: 0539.39.82758

Manifest senter for samfunnsanalyse:
Henvendelser angående Manifest senter for samfunnsanalyse rettes til kontorleder Ebba Boye:
ebba.boye[at]manifestanalyse.no